องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ


วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก นำโดยนายสมศักดิ์ เสาทองหลาง ได้มอบประกาศ เชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖ ราย ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก โดยมีสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง รวม ๕๓ คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้





2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17