องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปี ๒๕๖๕


นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายก อบต.ซึ่งเป็นประธานอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้ประชุม อปพร.ทุกหมู่บ้าน จำนวน 30 คน เพื่อหารือ เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ของ อปพร.ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ชั้น ๒

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17