องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


กิจกรรมล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกัน การเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก นำโดยนายสมศักดิ์ เสาทองหลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง จำนวน ๕๓ คน จัดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และกล่าวคำปฏิญาณตน การเป็นข้าราชการที่ดี และมอบประกาศ เชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17