องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณภูมิและลงทะเบียนเข้า -ออก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (covid-19)


วันพุธมี่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเซียงโข่ ตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณภูมิและลงทะเบียนเข้า -ออก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (covid-19) ณ ตลาดนัดบ้านหนองเซียงโข่ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2020-12-23
2020-11-13
2020-11-09
2020-10-26
2020-10-26
2020-10-23
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-21