องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ บริเวณรอบสระบ้านหนองเซียงโข่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดจอก โดยมีนายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ นางจิตรา เจษฎาจินต์ พัฒนาการอำเภอบัวใหญ่ ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบัวใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลกุดจอก ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อยช้าง มาร่วมปลูกต้นไม้ ในครั้งนี้ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
2021-02-17
2021-02-10
2021-01-29
2021-01-27
2021-01-27
2021-01-22
2021-01-20
2021-01-07
2021-01-06
2021-01-04