องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2021-02-17
2021-02-10
2021-01-29
2021-01-27
2021-01-27
2021-01-22
2021-01-20
2021-01-07
2021-01-06
2021-01-04