องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ส่งขยะอันตรายชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอบัวใหญ่


ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ดำเนินการจัดส่งขยะอันตรายชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอบัวใหญ่ ให้กับทาง อบจ.นม. เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป ตามโครงการ"จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา" ครั้งที่ ๒

2020-09-16
2020-09-10
2020-09-09
2020-09-08
2020-08-31
2020-08-28
2020-08-26
2020-08-26
2020-08-24
2020-08-21