องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ ประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ ๓๑สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.กุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 R ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านงิ้วใหม่ และโรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ตำบลกุดจอก

2020-09-16
2020-09-10
2020-09-09
2020-09-08
2020-08-31
2020-08-28
2020-08-26
2020-08-26
2020-08-24
2020-08-21