องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ดำเนินกิจกรรม ขุดลอกคลอง ทำความสะอาดแหล่งน้ำ คู คลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่าง ๆ


วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
        องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินกิจกรรม ขุดลอกคลอง ทำความสะอาดแหล่งน้ำ คู คลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่าง ๆ บริเวณลำห้วยกุดจอก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ"โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"

2020-06-26
2020-06-24
2020-06-17
2020-06-11
2020-06-08
2020-06-08
2020-06-05
2020-06-05
2020-05-29
2020-05-28