องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ร่วมโครงการ ขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร"


นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พร้อมคณะ ร่วมโครงการ ขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร" เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดอ้อยช้างรัตนาราม หมู่ที่ ๗ บ้านอ้อยช้าง ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

2020-06-26
2020-06-24
2020-06-17
2020-06-11
2020-06-08
2020-06-08
2020-06-05
2020-06-05
2020-05-29
2020-05-28