องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ  ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด  เก็บกวาดทั้งจังหวัด"


อบต.กุดจอก อำเภอบัวใหญ่ วันที่  ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ  ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด  เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

2020-06-26
2020-06-24
2020-06-17
2020-06-11
2020-06-08
2020-06-08
2020-06-05
2020-06-05
2020-05-29
2020-05-28