องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ออกสำรวจพื้นที่ป่าโคกบุลาว ต.กุดจอก เพื่อติดเเผ่นป้ายทะเบียนพรรณไม้


ออกสำรวจพื้นที่ป่าโคกบุลาว ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อติดเเผ่นป้ายทะเบียนพรรณไม้ นำทีมโดย นายชานน ไกรกลาง หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

2020-04-22
2020-04-17
2020-04-17
2020-04-15
2020-04-13
2020-04-09
2020-04-07
2020-04-07
2020-04-07
2020-04-03