องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


กิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าถุง


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าถุง ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด”ในวันศุกร์ที่17 เมษายน 2563.

2020-04-22
2020-04-17
2020-04-17
2020-04-15
2020-04-13
2020-04-09
2020-04-07
2020-04-07
2020-04-07
2020-04-03