องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


จัดตั้งถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดตั้งถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 และได้เก็บขยะอันตรายพร้อม จำนวน 14 หมู่บ้าน ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด วันศุกร์ที่17 เมษายน 2563

2020-04-22
2020-04-17
2020-04-17
2020-04-15
2020-04-13
2020-04-09
2020-04-07
2020-04-07
2020-04-07
2020-04-03