องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


กิจกรรมเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ถนนสายหลัก ถนนสายรอง บริเวณถนนทางหลวง ๒๐๒ แยกปากทางเข้า บ้านคูมะค่า หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดจอก


วันอังคาร ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.อบต.กุดจอก ร่วมกับจิตอาสาผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคูมะค่า จัดกิจกรรมเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ถนนสายหลัก ถนนสายรอง บริเวณถนนทางหลวง ๒๐๒ แยกปากทางเข้า บ้านคูมะค่า หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดจอก
ตามโครงการ"โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"

2020-04-07
2020-04-07
2020-04-03
2020-04-03
2020-04-02
2020-04-01
2020-03-31
2020-03-27
2020-03-25
2020-03-25