องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"


วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"

2020-04-07
2020-04-07
2020-04-03
2020-04-03
2020-04-02
2020-04-01
2020-03-31
2020-03-27
2020-03-25
2020-03-25