องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ตามโครงการ"โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"


วันที่ 13,14 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.กุดจอก อำเภอบัวใหญ่จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ตามโครงการ"โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"

2020-04-07
2020-04-07
2020-04-03
2020-04-03
2020-04-02
2020-04-01
2020-03-31
2020-03-27
2020-03-25
2020-03-25