องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


เก็บขยะอันตราย จากชุมชน


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ดำเนินการเก็บขยะอันตราย จากชุมชน เพื่อนำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มารับ ณ จุดรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน บริเวณลานหน้าสหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ต่อไป
2019-10-13
2019-10-10
2019-10-04
2019-09-28
2019-09-27
2019-09-13
2019-08-28
2019-08-23
2019-08-21
2019-08-12