องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


เก็บขยะอันตราย จากชุมชน


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ดำเนินการเก็บขยะอันตราย จากชุมชน เพื่อนำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มารับ ณ จุดรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน บริเวณลานหน้าสหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ต่อไป
2020-02-18
2020-02-14
2020-02-13
2020-02-12
2020-01-31
2020-01-29
2020-01-28
2020-01-22
2020-01-17
2020-01-15