องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเด็กและเยาวชน ร่วมใจป้องกันภัยจากยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒


วันเสาร์ที่๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชน ร่วมใจป้องกันภัยจากยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางบ้านหนองเซี่ยงโข่ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
2020-02-18
2020-02-14
2020-02-13
2020-02-12
2020-01-31
2020-01-29
2020-01-28
2020-01-22
2020-01-17
2020-01-15