องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเด็กและเยาวชน ร่วมใจป้องกันภัยจากยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒


วันเสาร์ที่๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชน ร่วมใจป้องกันภัยจากยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางบ้านหนองเซี่ยงโข่ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
2019-10-13
2019-10-10
2019-10-04
2019-09-28
2019-09-27
2019-09-13
2019-08-28
2019-08-23
2019-08-21
2019-08-12